Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου
« Συμπλήρωση εκατό ετών από τή Μικρασιατική Καταστροφή »